ȚARA FĂGĂRAȘULUI

Ţara Făgăraşului sau Ţara Oltului este una dintre cele mai mari şi mai bine individualizate depresiuni ale Transilvaniei, mărginită la sud de Munţii Făgăraş şi Perşani şi la nord, nord-est de limitele sudice ale platoului Târnavelor; cursul viguros al Oltului o străbate de la est spre vest.

Peisaj străjuit de vârfuri mai înalte de 2500 m (Munţii Făgăraş) sau unele în jur de 1600 m (Munţii Breaza şi Perşani), dar şi de coline ce se pierd în matca afluenţilor Oltului, depresiunea Făgăraşului este un adevărat amfiteatru care desfăşoară trei trepte de relief sub monumentalul versant nordic al Munţilor Făgăraş.


Contact